flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відмова у вчиненні нотаріальних дій: що варто знати, пояснює Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

27 жовтня 2023, 13:09

Роль нотаріату в реалізації і захисті прав та законних інтересів громадян є досить важливою, оскільки від якості роботи органів нотаріату залежить стан функціонування цивільного обороту, ефективність охорони і захисту майнових прав та законних інтересів громадян і організацій.

Нотаріус як уповноважена державою особа здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або проводить незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема, посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріус є процесуально незалежною особою, яка виключно самостійно приймає рішення: вчиняти нотаріальну дію чи відмовити в її вчиненні.
Однак, чинним законодавством України нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії (положення статті 49 Закону України «Про нотаріат»).

Водночас відповідно до статті 49 Закону України «Про нотаріат», нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє, зокрема та не виключно, якщо:

  • вчинення такої дії суперечить законодавству України;
  • не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
  • є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;
  • з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;
  • правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;
  • особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення.

Окрім того, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам, встановленим у статті 47 Закону України «Про нотаріат».

Окремо звертаємо увагу, що для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, які мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші не застережні виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем (частина 3 статті 47 Закону України «Про нотаріат»).

Звертаємо увагу на вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язані викласти причини відмови в письмовій формі й роз’яснити порядок її оскарження.

Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - це процесуальний документ, який підтверджує факт відмови нотаріуса чи посадової особи у вчиненні конкретної нотаріальної дії з підстав, передбачених законом.

Важливо нагадати, що відповідно до статті 55 та статті 124 Конституції України, кожна особа має право на судовий захист своїх прав та законних інтересів.

Стаття 50 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції